Ajduković, M.: Nenasilno rješavanje sukoba

Allue, J.M. Velika knjiga igara

Barth, B.M.: Razumjeti što djeca razumiju

Beane, A.L.: Učionica bez zlostavljanja

Bruning, L. – T. Saum: Suradničkim učenjem do uspješne nastave

Chelsom Gossen, D.: Restitucija – preobrazba školske discipline

Cvetković-Lay, J.: Darovito je, što ću sa sobom

Gabelica, M.: Razgovori s roditeljima

Glasser, W.: Nastavnik u kvalitetnoj školi

Green, B.: Nove paradigme za stvaranje kvalitetne škole

Matijević, M.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi

Meyer, H.: Grupni oblici rada u nastavi

Rijavec, M.-D. Miljaković: Vodič za preživljavanje u školi

Rosić, V.: Modeli suradnje obitelji i škole

Stevanović, M.: Modeli kreativne nastave

Strugar, V.: Biti učitelj

Vilić-Kolobarić: Priručnik za pedagoške radionice

Živković, Ž.: Razvoj pažnje kod djece

Živković, Ž.: Emocije u razredu

Advertisements